کتاب جان بی ناس تاریخ جامع ادیان

کتاب تاریخ جامع ادیان نوشته جان بی ناس

درباره‌ی کتاب تاریخ جامع ادیان اثر جان بایر ناس

کتاب تاریخ جامع ادیان یا ادیان بشر ( Man’s religions ) نوشته‌ی جان بی ناس ( John Boyer Noss ) به برخی از پرسش‌های بنیادین پیرامون دین می‌پردازد. برای نمونه آیا انسان های نخستین دارای دین بودند؟ اگر دین داشتند چه‌گونه دینی داشتند؟ دین از چه زمانی و چرا به‌وجود آمد؟ ادیان در نزد مردمان خاور و هند و بومیان استرالیا و .. چگونه بود و چگونه شکل گرفت؟ ادیان سامی و ابراهیمی مانند یهودیت ، مسیحیت و اسلام در چه شرایطی به وجود آمدند؟
این کتاب از بهترین کتاب‌ها در این زمینه است و در بخشی به نیمه انسان‌ها یا نئاندرتال‌ها نیز می‌پردازد که نزدیک به صد هزار تا بیست و پنج هزار سال پیش می‌زیسته‌اند و آثاری از آرامگاه‌ها و گورهای ایشان برجا مانده. سپس به آیین‌های مردمان و بومیان استرالیا و هند و آفریقا و اروپا در عصر حجر و سنگ پرداخته و در دنباله به میانرودان (بین النهرین) و مصر، یونان، بابل و .. پرداخته می‌شود.

بخش بندی کتاب

۱- دین‌های آغازین: دین در پیش از تاریخ – دین مردمان پیشین
۲- آیین‌ها و مذهب‌های هند: هندوییسم کهن – جینیزم – بودیسم در گام‌های نخستین – دگرگونی‌های آیین بودا – هندوییزم در سده‌های واپسین – آیین سیخ یا سیک
۳- دین‌های خاور دور : آیین‌های چینی‌ها و تائو – کنفسیوس و کنفوسیانیزم – شینتو
۴- ادیان خاور نزدیک : آیین ایرانی زرتشتی و دوگانه پرستی اخلاقی – یهودیت – مسیحیت در آغاز – دگرگونی‌های مسیحیت – اسلام

مشخصات کتاب

نویسنده : جان بایر ناس
نام کتاب : تاریخ جامع ادیان
مترجم و ویراستار : علی اصغر حکمت; پرویز اتابکی
نشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

جملات و بازگویی‌هایی از کتاب تاریخ جامع ادیان

۱- مقدمه بخش نخست:

الف: همه‌ی ادیان از به هر راه و بیانی که باشند هم‌داستان‌اند بر اینکه انسان قائم به ذات خود نیست و نمی‌تواند باشد، زندگی او به نحو بنیادین به نیروهای موجود در طبیعت و اجتماغع بیرون از ذات او پیوسته و بسی وابسته به آن است.

ب:  دین نتیجه‌ی نخستین کوشش اندیشه‌ی انسان بری دست‌یابی به نوعی احساس امنیت در این جهان است، از این سبب می‌توان گفت که انسان نئاندرتال نخستین آدم متدین و مومن در روی زمین نبوده است.

کتاب تاریخ جامع ادیان نوشته جان بی ناس

کتاب تاریخ جامع ادیان نوشته جان بی ناس

۲- ریشه‌ی مناسک و آیین‌های دینی

گفتیم که چگونه اقوام آغازین می‌کوشیدند که به وسیله‌ای نیروهای توانمند روحانی را مُسخر و مجبور به کاری نمایند، ولی سپس متوجه شدند که آن نیروهای فراطبیعی گاهی به اندازه‌ای نیرومند هستند که رام ساختن آن‌ها شدنی نیست. به عبارت دیگر این ارواح مرموز و پنهان و نیرومند جهانی فرای آن هستند که بتوان آن‌ها را به زور مسخر کرد بل‌که باید آن‌ها را با زاری و عجز و لابه به انجام مقصود تشویق کرد. ریشه‌ی تاریخی کارهایی که از آن به مناسک مذهبی تعبیر می‌کنند از این پیشینه سرچشمه می‌گیرد.