درباره‌ی کتاب دن کیشوت

بازگویی از کتاب دُن‌کیشوت اثر سروانتس

روشنگری درباره‌ی کتاب دن کیشوت

  آنچه درباره‌ی شخصیت و کتاب دن کیشوت چکیده‌وار می‌توان گفت: دُن کیشوت شخصیتی است که در زمانی چشم به جهان گشوده که دیگر از پهلوانی‌ها و دلاوری‌ها و جوانمردی‌های گذشته و دوران پیش از او تنها یاد، نوشته ها و کتاب‌هایی برجا مانده و دیگر زمانه‌ی پهلوانی ها و دلاوری ها نیست و ریاکاری و سود خویش جستن سر رسیده است. ولی دُن کیشوت آن‌چنان درگیر این پریسمان‌ها شده و کتاب خواندن ها شبانه روزی، کار او را به جایی رساند که به نظر کم و بیش عقل خود را از دست داده و سراسر دیوانه شده و گمان می‌کند جهان هستی چشم به راه اوست و «روز بهی می‌جوید».

  نویسنده‌ی کتاب یعنی میگل د سروانتس در جاهایی از نوشته ی ماندگار خود، به چهارچوب های چیره بر جامعه از جمله دانشگاه ها، مدارک دانشگاهی، سنجه‌های نادرست و وارونه‌ی ارزش‌گذاری ها و ..می تازد. کتاب سروانتس یعنی دن کیشوت از جمله آثار ماندگار در تاریخ ادبیات جهان است. و اکنون یک بازگویی از کتاب

به قلم محمد رضا محسنی

سانکو و اربابش دن کیشوت

درباره کتاب دن کیشوت / سانکو و ارباب‌اش دن کیشوت

 بازگویی از کتاب دُن‌کیشوت اثر سروانتس:

«دُن کیشوت پس از فراغت از تدارک مقدمات کار، نخواست بیش از این در اجرای نقشه‌ی خویش درنگ کند. چیزی که او را چنین به شتاب وا می‌داشت محرومیتی بود که گمان می کرد از تاخیر وی، نصیب جهان خواهد شد، چه پهلوان امیدها داشت به این‌که انتقالم تَعدی‌ها را بکشد، در رفع ظلم‌ها بکوشد، بی‌دادگری‌ها را جبران نماید، جلو تجاوزها را بگیرد و حساب‌ها را تصفیه کند.»


از کتاب دُن کیشوت، اثر سروانتس، آغاز فصل دوم، رویه ۲۱

همچنین شما می‌توانید بخش‌هایی بازگویی شده از کتاب دن کیشوت (فصل یکم و فصل دوم) زا در این نشانی بخوانید: فصل یکم و دوم کتاب دن کیشوت اثر سروانتس

به گروه تلگرامی «گزاره‌هایی از کتاب‌ها» بپیوندید:

https://telegram.me/gozareh
gozareh@